Thông tin dự án
 • Tên dự ánHạ tầng thủy lợi vùng chuyên canh cây nhãn, vải
  Mã dự án7580716
  Đơn vị báo cáoChưa xác định
  Địa điểm thực hiệnHưng Yên
  Quyết định phê duyệt 0; Ngày phê duyệt 01/01/1980
  Giai đoạn thực hiện 2016 - 2016
  Tổng mức đầu tư 2000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện