Thông tin dự án

Tên dự ánSCNC kênh Tây hồ Dầu Tiếng
Mã dự án7631736
Đơn vị báo cáoCông ty TNHH MTV KTTL Dầu Tiếng - Phước Hòa
Địa điểm thực hiệnTây Ninh
Quyết định phê duyệt0
Ngày phê duyệt 01/01/1980
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
Tổng mức đầu tư 400000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
SCNC kênh Tây hồ Dầu Tiếng 01/2019 0 0 20/03/2019
SCNC kênh Tây hồ Dầu Tiếng 02/2019 0 0 20/03/2019
SCNC kênh Tây hồ Dầu Tiếng 03/2019 2041 54209 {0} 09/05/2019
SCNC kênh Tây hồ Dầu Tiếng 04/2019 1125 4121 {0} 09/05/2019
Tổng số:   3166 58330