Thông tin dự án

Tên dự ánSCNC kênh Tây hồ Dầu Tiếng
Mã dự án7631736
Đơn vị báo cáoCông ty TNHH MTV KTTL Dầu Tiếng - Phước Hòa
Địa điểm thực hiệnTây Ninh
Quyết định phê duyệt0
Ngày phê duyệt 01/01/1980
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
Tổng vốn đầu tư 400000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
SCNC kênh Tây hồ Dầu Tiếng 01/2019 0 0
SCNC kênh Tây hồ Dầu Tiếng 02/2019 0 0
Tổng số:   0 0