Thông tin dự án

Tên dự ánĐập ngăn mặn sông Hiếu (Ban QLĐTXDTL 5)
Mã dự án7629506
Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 5
Địa điểm thực hiệnQuảng Trị
Quyết định phê duyệt4429
Ngày phê duyệt 30/01/2017
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
Tổng mức đầu tư 500000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Đập ngăn mặn sông Hiếu (Ban QLĐTXDTL 5) 01/2019 1500 0 {0} 18/04/2019
Đập ngăn mặn sông Hiếu (Ban QLĐTXDTL 5) 02/2019 3000 0 {0} 18/04/2019
Đập ngăn mặn sông Hiếu (Ban QLĐTXDTL 5) 03/2019 15800 0 {0} 18/04/2019
Đập ngăn mặn sông Hiếu (Ban QLĐTXDTL 5) 04/2019 21000 8072 {0} 18/04/2019
Đập ngăn mặn sông Hiếu (Ban QLĐTXDTL 5) 05/2019 16062 19486 {0} 29/05/2019
Đập ngăn mặn sông Hiếu (Ban QLĐTXDTL 5) 06/2019 22122 50040 {0} 19/06/2019
Đập ngăn mặn sông Hiếu (Ban QLĐTXDTL 5) 07/2019 19783 22956 {0} 26/07/2019
Tổng số:   99267 100554