Thông tin dự án

Tên dự ánĐập ngăn mặn sông Hiếu (Ban QLĐTXDTL 5)
Mã dự án7629506
Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 5
Địa điểm thực hiệnQuảng Trị
Quyết định phê duyệt4429
Ngày phê duyệt 30/01/2017
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
Tổng vốn đầu tư 500000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện