Thông tin dự án
 • Tên dự ánCải tạo, xây dựng Trường Trung cấp Lâm nghiệp Tây Nguyên
  Mã dự án7573912
  Đơn vị báo cáoTrường Trung cấp Lâm nghiệp Tây Nguyên
  Địa điểm thực hiệnGia Lai
  Quyết định phê duyệt 3976/QĐ-BNN-XD; Ngày phê duyệt 29/09/2016
  Giai đoạn thực hiện 2018 - 2022
  Tổng mức đầu tư 59000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Cải tạo, xây dựng Trường Trung cấp Lâm nghiệp Tây Nguyên 01/2020 0 0 {0} 12/02/2020
Cải tạo, xây dựng Trường Trung cấp Lâm nghiệp Tây Nguyên 02/2020 6730 6730 20/02/2020
Cải tạo, xây dựng Trường Trung cấp Lâm nghiệp Tây Nguyên 03/2020 4389 4389 {0} 08/04/2020
Cải tạo, xây dựng Trường Trung cấp Lâm nghiệp Tây Nguyên 04/2020 0 0 16/04/2020
Cải tạo, xây dựng Trường Trung cấp Lâm nghiệp Tây Nguyên 05/2020 0 0 22/05/2020
Cải tạo, xây dựng Trường Trung cấp Lâm nghiệp Tây Nguyên 06/2020 500 0 19/06/2020
Tổng số:   11619 11119