Thông tin dự án

Tên dự ánCải tạo, xây dựng Trường Trung cấp Lâm nghiệp Tây Nguyên
Mã dự án7573912
Đơn vị báo cáoTrường Trung cấp Lâm nghiệp Tây Nguyên
Địa điểm thực hiệnGia Lai
Quyết định phê duyệt3976/QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 29/09/2016
Giai đoạn thực hiện 2018 - 2022
Tổng mức đầu tư 59000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Cải tạo, xây dựng Trường Trung cấp Lâm nghiệp Tây Nguyên 01/2019 0 0 20/02/2019
Cải tạo, xây dựng Trường Trung cấp Lâm nghiệp Tây Nguyên 02/2019 0 0 {0} 20/02/2019
Cải tạo, xây dựng Trường Trung cấp Lâm nghiệp Tây Nguyên 03/2019 0 0 22/03/2019
Cải tạo, xây dựng Trường Trung cấp Lâm nghiệp Tây Nguyên 04/2019 0 0 {0} 22/04/2019
Cải tạo, xây dựng Trường Trung cấp Lâm nghiệp Tây Nguyên 05/2019 0 0 {0} 22/05/2019
Cải tạo, xây dựng Trường Trung cấp Lâm nghiệp Tây Nguyên 06/2019 8843 8843 {0} 08/07/2019
Cải tạo, xây dựng Trường Trung cấp Lâm nghiệp Tây Nguyên 07/2019 0 0 03/10/2019
Cải tạo, xây dựng Trường Trung cấp Lâm nghiệp Tây Nguyên 08/2019 0 0 22/08/2019
Cải tạo, xây dựng Trường Trung cấp Lâm nghiệp Tây Nguyên 09/2019 0 0 03/10/2019
Cải tạo, xây dựng Trường Trung cấp Lâm nghiệp Tây Nguyên 10/2019 4 4 15/10/2019
Tổng số:   8847 8847