Thông tin dự án
 • Tên dự ánXây dựng nhà hiệu bộ, trường cán bộ quản lý NN&PTNT1
  Mã dự án7566816
  Đơn vị báo cáoTrường cán bộ quản lý NN và PTNT I
  Địa điểm thực hiệnHà Nội
  Quyết định phê duyệt 4438; Ngày phê duyệt 28/10/2016
  Giai đoạn thực hiện 2017 - 2019
  Tổng mức đầu tư 17600 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện