Thông tin dự án

Tên dự ánXây dựng nhà hiệu bộ, trường cán bộ quản lý NN&PTNT1
Mã dự án7566816
Đơn vị báo cáoTrường cán bộ quản lý NN và PTNT I
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt4438
Ngày phê duyệt 28/10/2016
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2019
Tổng vốn đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện