Thông tin dự án

Tên dự ánXây dựng nhà hiệu bộ, trường cán bộ quản lý NN&PTNT1
Mã dự án7566816
Đơn vị báo cáoTrường cán bộ quản lý NN và PTNT I
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt4438
Ngày phê duyệt 28/10/2016
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2019
Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Xây dựng nhà hiệu bộ, trường cán bộ quản lý NN&PTNT1 01/2019 0 0 22/03/2019
Xây dựng nhà hiệu bộ, trường cán bộ quản lý NN&PTNT1 02/2019 0 0 22/03/2019
Xây dựng nhà hiệu bộ, trường cán bộ quản lý NN&PTNT1 03/2019 0 0 22/03/2019
Xây dựng nhà hiệu bộ, trường cán bộ quản lý NN&PTNT1 04/2019 0 0 20/06/2019
Xây dựng nhà hiệu bộ, trường cán bộ quản lý NN&PTNT1 05/2019 80 80 20/06/2019
Xây dựng nhà hiệu bộ, trường cán bộ quản lý NN&PTNT1 06/2019 0 0 20/06/2019
Xây dựng nhà hiệu bộ, trường cán bộ quản lý NN&PTNT1 07/2019 0 0 05/09/2019
Xây dựng nhà hiệu bộ, trường cán bộ quản lý NN&PTNT1 08/2019 346 346 22/08/2019
Xây dựng nhà hiệu bộ, trường cán bộ quản lý NN&PTNT1 09/2019 3219 3219 25/09/2019
Tổng số:   3645 3645