Thông tin dự án
 • Tên dự ánTăng cường năng lực, trang thiết bị nghiên cứu công nghệ sinh học biển cho Viện nghiên cứu hải sản
  Mã dự án7750455
  Đơn vị báo cáoViện nghiên cứu hải sản
  Địa điểm thực hiệnHải Phòng
  Quyết định phê duyệt 1082/QĐ-BNNXD; Ngày phê duyệt 31/03/2016
  Giai đoạn thực hiện 2016 - 2018
  Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Tăng cường năng lực, trang thiết bị nghiên cứu công nghệ sinh học biển cho Viện nghiên cứu hải sản 01/2020 0 0 06/02/2020
Tăng cường năng lực, trang thiết bị nghiên cứu công nghệ sinh học biển cho Viện nghiên cứu hải sản 02/2020 0 0 10/02/2020
Tổng số:   0 0