Thông tin dự án

Tên dự ánXây dựng kho bảo quản hạt giống cây trồng dự trữ Quốc gia Miền Trung
Mã dự án7327716
Đơn vị báo cáoBan đầu tư và xây dựng Nông nghiệp và PTNT TT Huế
Địa điểm thực hiệnThừa Thiên Huế
Quyết định phê duyệt1864
Ngày phê duyệt 20/05/2016
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2020
Tổng mức đầu tư 44757 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Xây dựng kho bảo quản hạt giống cây trồng dự trữ Quốc gia Miền Trung 01/2019 0 0 18/04/2019
Xây dựng kho bảo quản hạt giống cây trồng dự trữ Quốc gia Miền Trung 02/2019 0 0 18/04/2019
Xây dựng kho bảo quản hạt giống cây trồng dự trữ Quốc gia Miền Trung 03/2019 0 0 18/04/2019
Xây dựng kho bảo quản hạt giống cây trồng dự trữ Quốc gia Miền Trung 04/2019 0 0 18/04/2019
Xây dựng kho bảo quản hạt giống cây trồng dự trữ Quốc gia Miền Trung 05/2019 0 0 23/05/2019
Tổng số:   0 0