Thông tin dự án
 • Tên dự ánXây dựng hạ tầng kỹ thuật vùng sản xuất chè tập trung an toàn, chất lượng cao tỉnh Thái Nguyên
  Mã dự án7741662
  Đơn vị báo cáoChưa xác định
  Địa điểm thực hiệnThái Nguyên
  Quyết định phê duyệt 4122; Ngày phê duyệt 30/10/2019
  Giai đoạn thực hiện 2020 - 2024
  Tổng mức đầu tư 65000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện