Thông tin dự án

Tên dự ánĐầu tư hệ thống công trình thủy lợi phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng tỉnh Nam Định
Mã dự án7563161
Đơn vị báo cáoSở Nông nghiệp và PTNT Nam Định
Địa điểm thực hiệnNam Định
Quyết định phê duyệt1484/QĐ-BNN-TCTL
Ngày phê duyệt 18/04/2017
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2020
Tổng mức đầu tư 184664 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Đầu tư hệ thống công trình thủy lợi phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng tỉnh Nam Định 01/2019 0 0 14/02/2019
Đầu tư hệ thống công trình thủy lợi phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng tỉnh Nam Định 02/2019 2872 0 20/03/2019
Đầu tư hệ thống công trình thủy lợi phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng tỉnh Nam Định 03/2019 5363 0 22/04/2019
Đầu tư hệ thống công trình thủy lợi phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng tỉnh Nam Định 04/2019 2200 3000 10/06/2019
Đầu tư hệ thống công trình thủy lợi phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng tỉnh Nam Định 05/2019 1300 0 10/06/2019
Đầu tư hệ thống công trình thủy lợi phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng tỉnh Nam Định 06/2019 3500 8000 22/07/2019
Đầu tư hệ thống công trình thủy lợi phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng tỉnh Nam Định 07/2019 2000 0 22/07/2019
Đầu tư hệ thống công trình thủy lợi phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng tỉnh Nam Định 08/2019 2500 0 21/08/2019
Tổng số:   19735 11000