Thông tin dự án

Tên dự ánĐầu tư hệ thống công trình thủy lợi phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng tỉnh Nam Định
Mã dự án7563161
Đơn vị báo cáoSở Nông nghiệp và PTNT Nam Định
Địa điểm thực hiệnNam Định
Quyết định phê duyệt1484/QĐ-BNN-TCTL
Ngày phê duyệt 18/04/2017
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2020
Tổng vốn đầu tư 184664 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Đầu tư hệ thống công trình thủy lợi phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng tỉnh Nam Định 01/2019 0 0
Đầu tư hệ thống công trình thủy lợi phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng tỉnh Nam Định 02/2019 2872 0
Đầu tư hệ thống công trình thủy lợi phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng tỉnh Nam Định 03/2019 5363 0
Đầu tư hệ thống công trình thủy lợi phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng tỉnh Nam Định 04/2019 2000 3000
Tổng số:   10235 3000