Thông tin dự án

Tên dự ánDự án WB.8 Thủy lợi (CPO)
Mã dự án7568037
Đơn vị báo cáoBan QLDA WB8 (CPO Thủy lợi)
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt4638
Ngày phê duyệt 09/11/2015
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2022
Tổng mức đầu tư 9967500 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án WB.8 Thủy lợi (CPO) 01/2019 700 0 27/02/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (CPO) 02/2019 400 0 27/02/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (CPO) 03/2019 2200 1298 21/03/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (CPO) 04/2019 500 202 23/04/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (CPO) 05/2019 900 0 21/05/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (CPO) 06/2019 900 2164 15/10/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (CPO) 07/2019 800 0 23/07/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (CPO) 08/2019 4000 6991 15/10/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (CPO) 09/2019 4500 227 15/10/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (CPO) 10/2019 3000 2224 15/10/2019
Tổng số:   17900 13106