Thông tin dự án

Tên dự ánDự án WB.8 Thủy lợi (CPO)
Mã dự án7568037
Đơn vị báo cáoBan QLDA WB8 (CPO Thủy lợi)
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt4638
Ngày phê duyệt 09/11/2015
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2022
Tổng vốn đầu tư 9967500 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện