Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án WB.8 Thủy lợi (CPO)
  Mã dự án7568037
  Đơn vị báo cáoBan QLDA WB8 (CPO Thủy lợi)
  Địa điểm thực hiệnHà Nội
  Quyết định phê duyệt 4638; Ngày phê duyệt 09/11/2015
  Giai đoạn thực hiện 2016 - 2022
  Tổng mức đầu tư 9967500 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án WB.8 Thủy lợi (CPO) 01/2020 2000 0 24/02/2020
Dự án WB.8 Thủy lợi (CPO) 02/2020 3000 0 24/02/2020
Dự án WB.8 Thủy lợi (CPO) 03/2020 2000 2714 19/03/2020
Dự án WB.8 Thủy lợi (CPO) 04/2020 3000 586 15/04/2020
Dự án WB.8 Thủy lợi (CPO) 05/2020 2500 0 21/05/2020
Dự án WB.8 Thủy lợi (CPO) 06/2020 3000 8894 29/06/2020
Tổng số:   15500 12194