Thông tin dự án

Tên dự ánDự án WB.9 Thủy lợi (CPO)
Mã dự án7561571
Đơn vị báo cáoBan QLDA WB9 (CPO Thủy lợi)
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt1693
Ngày phê duyệt 09/05/2016
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2022
Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án WB.9 Thủy lợi (CPO) 01/2019 500 0 25/07/2019
Dự án WB.9 Thủy lợi (CPO) 02/2019 0 0 17/04/2019
Dự án WB.9 Thủy lợi (CPO) 03/2019 500 0 04/04/2019
Dự án WB.9 Thủy lợi (CPO) 04/2019 500 907 17/04/2019
Dự án WB.9 Thủy lợi (CPO) 05/2019 67 67 27/05/2019
Dự án WB.9 Thủy lợi (CPO) 06/2019 0 0 24/06/2019
Dự án WB.9 Thủy lợi (CPO) 07/2019 0 0 25/07/2019
Dự án WB.9 Thủy lợi (CPO) 08/2019 600 172 22/08/2019
Tổng số:   2167 1146