Thông tin dự án
 • Tên dự ánXây dựng, nâng cấp trạm kiểm lâm và một số công trình bảo vệ rừng VQG Cát Tiên
  Mã dự án7579345
  Đơn vị báo cáoVườn quốc gia Cát Tiên
  Địa điểm thực hiệnĐồng Nai
  Quyết định phê duyệt 4238; Ngày phê duyệt 18/10/2016
  Giai đoạn thực hiện 2017 - 2020
  Tổng mức đầu tư 20000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện