Thông tin dự án
 • Tên dự ánXây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ quản lý chuyên ngành cho Chi cục Kiểm lâm vùng I
  Mã dự án7576334
  Đơn vị báo cáoCơ quan kiểm lâm vùng I
  Địa điểm thực hiệnQuảng Ninh
  Quyết định phê duyệt 4314; Ngày phê duyệt 24/10/2016
  Giai đoạn thực hiện 2019 - 2022
  Tổng mức đầu tư 15000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ quản lý chuyên ngành cho Chi cục Kiểm lâm vùng I 01/2020 0 0 05/02/2020
Xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ quản lý chuyên ngành cho Chi cục Kiểm lâm vùng I 02/2020 0 0 24/02/2020
Xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ quản lý chuyên ngành cho Chi cục Kiểm lâm vùng I 03/2020 527 527 17/03/2020
Xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ quản lý chuyên ngành cho Chi cục Kiểm lâm vùng I 04/2020 0 0 14/04/2020
Xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ quản lý chuyên ngành cho Chi cục Kiểm lâm vùng I 05/2020 0 0 15/05/2020
Tổng số:   527 527