Thông tin dự án

Tên dự ánXây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ quản lý chuyên ngành cho Chi cục Kiểm lâm vùng I
Mã dự án7576334
Đơn vị báo cáoCơ quan kiểm lâm vùng I
Địa điểm thực hiệnQuảng Ninh
Quyết định phê duyệt4314
Ngày phê duyệt 24/10/2016
Giai đoạn thực hiện 2019 - 2022
Tổng mức đầu tư 15000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ quản lý chuyên ngành cho Chi cục Kiểm lâm vùng I 01/2019 0 0 20/03/2019
Xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ quản lý chuyên ngành cho Chi cục Kiểm lâm vùng I 02/2019 0 0 20/03/2019
Xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ quản lý chuyên ngành cho Chi cục Kiểm lâm vùng I 03/2019 0 0 20/03/2019
Xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ quản lý chuyên ngành cho Chi cục Kiểm lâm vùng I 04/2019 0 0 24/06/2019
Xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ quản lý chuyên ngành cho Chi cục Kiểm lâm vùng I 05/2019 0 0 04/06/2019
Xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ quản lý chuyên ngành cho Chi cục Kiểm lâm vùng I 06/2019 3000 3000 19/07/2019
Xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ quản lý chuyên ngành cho Chi cục Kiểm lâm vùng I 07/2019 0 0 19/07/2019
Tổng số:   3000 3000