Thông tin dự án

Tên dự ánPhát triển giống cây lấy gỗ phục vụ trồng rừng kinh tế (giai đoạn 2016-2020)
Mã dự án7580014
Đơn vị báo cáoViện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt4425
Ngày phê duyệt 28/10/2016
Giai đoạn thực hiện 2019 - 2023
Tổng vốn đầu tư 20000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện