Thông tin dự án

Tên dự ánPhát triển giống cây lâm nghiệp phục vụ trồng rừng kinh tế (giai đoạn 2016-2020)
Mã dự án7580014
Đơn vị báo cáoViện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt4425
Ngày phê duyệt 28/10/2016
Giai đoạn thực hiện 2019 - 2023
Tổng mức đầu tư 20000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Phát triển giống cây lâm nghiệp phục vụ trồng rừng kinh tế (giai đoạn 2016-2020) 01/2019 0 0 18/03/2019
Phát triển giống cây lâm nghiệp phục vụ trồng rừng kinh tế (giai đoạn 2016-2020) 02/2019 0 0 18/03/2019
Phát triển giống cây lâm nghiệp phục vụ trồng rừng kinh tế (giai đoạn 2016-2020) 03/2019 0 0 18/03/2019
Phát triển giống cây lâm nghiệp phục vụ trồng rừng kinh tế (giai đoạn 2016-2020) 04/2019 0 0 23/04/2019
Phát triển giống cây lâm nghiệp phục vụ trồng rừng kinh tế (giai đoạn 2016-2020) 05/2019 500 430 23/05/2019
Phát triển giống cây lâm nghiệp phục vụ trồng rừng kinh tế (giai đoạn 2016-2020) 06/2019 100 100 24/06/2019
Phát triển giống cây lâm nghiệp phục vụ trồng rừng kinh tế (giai đoạn 2016-2020) 07/2019 350 300 19/07/2019
Tổng số:   950 830