Thông tin dự án

Tên dự ánPhát triển giống phục vụ trồng rừng tại các tỉnh vùng Tây Bắc giai đoạn 2016-2020
Mã dự án7576212
Đơn vị báo cáoTrung tâm Khoa học Lâm nghiệp Tây Bắc
Địa điểm thực hiệnSơn La
Quyết định phê duyệt4424
Ngày phê duyệt 28/10/2016
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2020
Tổng vốn đầu tư 6830 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Phát triển giống phục vụ trồng rừng tại các tỉnh vùng Tây Bắc giai đoạn 2016-2020 01/2019 0 0
Phát triển giống phục vụ trồng rừng tại các tỉnh vùng Tây Bắc giai đoạn 2016-2020 02/2019 0 0
Phát triển giống phục vụ trồng rừng tại các tỉnh vùng Tây Bắc giai đoạn 2016-2020 03/2019 0 0
Phát triển giống phục vụ trồng rừng tại các tỉnh vùng Tây Bắc giai đoạn 2016-2020 04/2019 233 0
Tổng số:   233 0