Thông tin dự án

Tên dự ánPhát triển giống phục vụ trồng rừng tại các tỉnh vùng Tây Bắc giai đoạn 2016-2020
Mã dự án7576212
Đơn vị báo cáoTrung tâm Khoa học Lâm nghiệp Tây Bắc
Địa điểm thực hiệnSơn La
Quyết định phê duyệt4424
Ngày phê duyệt 28/10/2016
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2020
Tổng mức đầu tư 6830 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Phát triển giống phục vụ trồng rừng tại các tỉnh vùng Tây Bắc giai đoạn 2016-2020 01/2019 0 0 06/03/2019
Phát triển giống phục vụ trồng rừng tại các tỉnh vùng Tây Bắc giai đoạn 2016-2020 02/2019 0 0 06/03/2019
Phát triển giống phục vụ trồng rừng tại các tỉnh vùng Tây Bắc giai đoạn 2016-2020 03/2019 0 0 25/03/2019
Phát triển giống phục vụ trồng rừng tại các tỉnh vùng Tây Bắc giai đoạn 2016-2020 04/2019 233 0 23/04/2019
Phát triển giống phục vụ trồng rừng tại các tỉnh vùng Tây Bắc giai đoạn 2016-2020 05/2019 350 0 23/05/2019
Phát triển giống phục vụ trồng rừng tại các tỉnh vùng Tây Bắc giai đoạn 2016-2020 06/2019 300 0 22/07/2019
Phát triển giống phục vụ trồng rừng tại các tỉnh vùng Tây Bắc giai đoạn 2016-2020 07/2019 300 0 22/07/2019
Phát triển giống phục vụ trồng rừng tại các tỉnh vùng Tây Bắc giai đoạn 2016-2020 08/2019 100 0 22/08/2019
Phát triển giống phục vụ trồng rừng tại các tỉnh vùng Tây Bắc giai đoạn 2016-2020 09/2019 100 0 30/09/2019
Phát triển giống phục vụ trồng rừng tại các tỉnh vùng Tây Bắc giai đoạn 2016-2020 10/2019 200 0 22/11/2019
Phát triển giống phục vụ trồng rừng tại các tỉnh vùng Tây Bắc giai đoạn 2016-2020 11/2019 100 0 22/11/2019
Tổng số:   1683 0