Thông tin dự án
 • Tên dự ánPhát triển giống phục vụ trồng rừng tại các tỉnh vùng Tây Bắc giai đoạn 2016-2020
  Mã dự án7576212
  Đơn vị báo cáoTrung tâm Khoa học Lâm nghiệp Tây Bắc
  Địa điểm thực hiệnSơn La
  Quyết định phê duyệt 4424; Ngày phê duyệt 28/10/2016
  Giai đoạn thực hiện 2016 - 2020
  Tổng mức đầu tư 6830 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Phát triển giống phục vụ trồng rừng tại các tỉnh vùng Tây Bắc giai đoạn 2016-2020 01/2020 0 0 17/04/2020
Phát triển giống phục vụ trồng rừng tại các tỉnh vùng Tây Bắc giai đoạn 2016-2020 02/2020 0 0 17/04/2020
Phát triển giống phục vụ trồng rừng tại các tỉnh vùng Tây Bắc giai đoạn 2016-2020 03/2020 0 0 17/04/2020
Phát triển giống phục vụ trồng rừng tại các tỉnh vùng Tây Bắc giai đoạn 2016-2020 04/2020 0 0 24/04/2020
Phát triển giống phục vụ trồng rừng tại các tỉnh vùng Tây Bắc giai đoạn 2016-2020 05/2020 0 0 25/05/2020
Phát triển giống phục vụ trồng rừng tại các tỉnh vùng Tây Bắc giai đoạn 2016-2020 06/2020 0 0 02/07/2020
Tổng số:   0 0