Thông tin dự án

Tên dự ánPhát triển giống phục vụ trồng rừng tại các tỉnh vùng Tây Bắc giai đoạn 2016-2020
Mã dự án7576212
Đơn vị báo cáoTrung tâm Khoa học Lâm nghiệp Tây Bắc
Địa điểm thực hiệnSơn La
Quyết định phê duyệt4424
Ngày phê duyệt 28/10/2016
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2020
Tổng vốn đầu tư 6830 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện