Thông tin dự án
 • Tên dự ánXây dựng, cải tạo hệ thống xử lý nước thải Học viện Nông nghiệp Việt Nam
  Mã dự án7601694
  Đơn vị báo cáoHọc viện Nông nghiệp
  Địa điểm thực hiệnHà Nội
  Quyết định phê duyệt 4493; Ngày phê duyệt 31/10/2016
  Giai đoạn thực hiện 2018 - 2020
  Tổng mức đầu tư 19000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện