Thông tin dự án

Tên dự ánDự án Bảo vệ và phát triển rừng của Vườn QG Cát Tiên giai đoạn 2016-2020
Mã dự án7579337
Đơn vị báo cáoVườn quốc gia Cát Tiên
Địa điểm thực hiệnĐồng Nai
Quyết định phê duyệt4429/QĐ-BNN-TCLN
Ngày phê duyệt 28/10/2016
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2017
Tổng vốn đầu tư 150 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng của Vườn QG Cát Tiên giai đoạn 2016-2020 01/2019 0 0
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng của Vườn QG Cát Tiên giai đoạn 2016-2020 02/2019 0 0
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng của Vườn QG Cát Tiên giai đoạn 2016-2020 03/2019 0 0
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng của Vườn QG Cát Tiên giai đoạn 2016-2020 04/2019 0 0
Tổng số:   0 0