Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án Bảo vệ và phát triển rừng của Vườn QG Cát Tiên giai đoạn 2016-2020
  Mã dự án7579337
  Đơn vị báo cáoVườn quốc gia Cát Tiên
  Địa điểm thực hiệnĐồng Nai
  Quyết định phê duyệt 4429/QĐ-BNN-TCLN; Ngày phê duyệt 28/10/2016
  Giai đoạn thực hiện 2017 - 2017
  Tổng mức đầu tư 150 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện