Thông tin dự án

Tên dự ánDự án Bảo vệ và phát triển rừng của Vườn QG Cát Tiên giai đoạn 2016-2020
Mã dự án7579337
Đơn vị báo cáoVườn quốc gia Cát Tiên
Địa điểm thực hiệnĐồng Nai
Quyết định phê duyệt4429/QĐ-BNN-TCLN
Ngày phê duyệt 28/10/2016
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2017
Tổng mức đầu tư 150 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng của Vườn QG Cát Tiên giai đoạn 2016-2020 01/2019 0 0 18/02/2019
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng của Vườn QG Cát Tiên giai đoạn 2016-2020 02/2019 0 0 18/02/2019
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng của Vườn QG Cát Tiên giai đoạn 2016-2020 03/2019 0 0 17/04/2019
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng của Vườn QG Cát Tiên giai đoạn 2016-2020 04/2019 0 0 17/04/2019
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng của Vườn QG Cát Tiên giai đoạn 2016-2020 05/2019 0 0 29/05/2019
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng của Vườn QG Cát Tiên giai đoạn 2016-2020 06/2019 182 90 18/06/2019
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng của Vườn QG Cát Tiên giai đoạn 2016-2020 07/2019 100 100 24/09/2019
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng của Vườn QG Cát Tiên giai đoạn 2016-2020 08/2019 0 0 24/09/2019
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng của Vườn QG Cát Tiên giai đoạn 2016-2020 09/2019 0 0 14/11/2019
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng của Vườn QG Cát Tiên giai đoạn 2016-2020 10/2019 243 0 14/11/2019
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng của Vườn QG Cát Tiên giai đoạn 2016-2020 11/2019 243 243 14/11/2019
Tổng số:   768 433