Thông tin dự án

Tên dự ánDự án Bảo vệ và phát triển rừng của Vườn QG Cát Tiên giai đoạn 2016-2020
Mã dự án7579337
Đơn vị báo cáoVườn quốc gia Cát Tiên
Địa điểm thực hiệnĐồng Nai
Quyết định phê duyệt4429/QĐ-BNN-TCLN
Ngày phê duyệt 28/10/2016
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2017
Tổng vốn đầu tư 150 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện