Thông tin dự án

Tên dự ánDự án Bảo vệ và phát triển rừng của Vườn QG Tam Đảo giai đoạn 2016-2020
Mã dự án7582133
Đơn vị báo cáoVườn quốc gia Tam Đảo
Địa điểm thực hiệnVĩnh Phúc
Quyết định phê duyệt4431
Ngày phê duyệt 28/10/2016
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2020
Tổng mức đầu tư 15000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng của Vườn QG Tam Đảo giai đoạn 2016-2020 01/2019 0 0 21/02/2019
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng của Vườn QG Tam Đảo giai đoạn 2016-2020 02/2019 0 0 21/02/2019
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng của Vườn QG Tam Đảo giai đoạn 2016-2020 03/2019 0 0 25/06/2019
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng của Vườn QG Tam Đảo giai đoạn 2016-2020 04/2019 50 0 14/11/2019
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng của Vườn QG Tam Đảo giai đoạn 2016-2020 05/2019 50 0 14/11/2019
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng của Vườn QG Tam Đảo giai đoạn 2016-2020 06/2019 100 0 14/11/2019
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng của Vườn QG Tam Đảo giai đoạn 2016-2020 07/2019 200 0 14/11/2019
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng của Vườn QG Tam Đảo giai đoạn 2016-2020 08/2019 100 0 14/11/2019
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng của Vườn QG Tam Đảo giai đoạn 2016-2020 09/2019 100 0 14/11/2019
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng của Vườn QG Tam Đảo giai đoạn 2016-2020 10/2019 350 500 14/11/2019
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng của Vườn QG Tam Đảo giai đoạn 2016-2020 11/2019 250 0 18/11/2019
Tổng số:   1200 500