Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án Bảo vệ và phát triển rừng của Vườn QG Tam Đảo giai đoạn 2016-2020
  Mã dự án7582133
  Đơn vị báo cáoVườn quốc gia Tam Đảo
  Địa điểm thực hiệnVĩnh Phúc
  Quyết định phê duyệt 4431; Ngày phê duyệt 28/10/2016
  Giai đoạn thực hiện 2017 - 2020
  Tổng mức đầu tư 15000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng của Vườn QG Tam Đảo giai đoạn 2016-2020 01/2020 80 0 24/02/2020
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng của Vườn QG Tam Đảo giai đoạn 2016-2020 02/2020 0 0 24/02/2020
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng của Vườn QG Tam Đảo giai đoạn 2016-2020 03/2020 0 0 23/03/2020
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng của Vườn QG Tam Đảo giai đoạn 2016-2020 04/2020 0 0 {0} 16/04/2020
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng của Vườn QG Tam Đảo giai đoạn 2016-2020 05/2020 20 80 22/05/2020
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng của Vườn QG Tam Đảo giai đoạn 2016-2020 06/2020 20 0 18/06/2020
Tổng số:   120 80