Thông tin dự án

Tên dự ánDự án Bảo vệ và phát triển rừng của Vườn QG Cúc Phương giai đoạn 2016-2020
Mã dự án7571701
Đơn vị báo cáoVườn quốc gia Cúc Phương
Địa điểm thực hiệnNinh Bình
Quyết định phê duyệt4430
Ngày phê duyệt 28/10/2016
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2020
Tổng mức đầu tư 2650 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng của Vườn QG Cúc Phương giai đoạn 2016-2020 01/2019 0 0 {0} 18/03/2019
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng của Vườn QG Cúc Phương giai đoạn 2016-2020 02/2019 0 0 {0} 18/03/2019
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng của Vườn QG Cúc Phương giai đoạn 2016-2020 03/2019 0 0 {0} 18/03/2019
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng của Vườn QG Cúc Phương giai đoạn 2016-2020 04/2019 278 20 {0} 16/05/2019
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng của Vườn QG Cúc Phương giai đoạn 2016-2020 05/2019 55 25 {0} 16/05/2019
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng của Vườn QG Cúc Phương giai đoạn 2016-2020 06/2019 125 100 {0} 19/06/2019
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng của Vườn QG Cúc Phương giai đoạn 2016-2020 07/2019 120 50 {0} 15/07/2019
Tổng số:   578 195