Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án Bảo vệ và phát triển rừng nghiên cứu thực nghiệm Trung tâm nghiên cứu lâm sản ngoài gỗ, giai đoạn 2016-2020
  Mã dự án7582133
  Đơn vị báo cáoTrung tâm nghiên cứu lâm sản ngoài gỗ
  Địa điểm thực hiệnQuảng Ninh
  Quyết định phê duyệt 4428; Ngày phê duyệt 28/10/2016
  Giai đoạn thực hiện 2017 - 2020
  Tổng mức đầu tư 4000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện