Thông tin dự án

Tên dự ánDự án Bảo vệ và phát triển rừng Trung tâm Lâm nghiệp nhiệt đới giai đoạn 2016-2020
Mã dự án220120314
Đơn vị báo cáoTrung tâm lâm nghiệp nhiệt đới
Địa điểm thực hiệnGia Lai
Quyết định phê duyệt0
Ngày phê duyệt 01/01/1980
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2016
Tổng vốn đầu tư 50 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng Trung tâm Lâm nghiệp nhiệt đới giai đoạn 2016-2020 01/2019 0 0
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng Trung tâm Lâm nghiệp nhiệt đới giai đoạn 2016-2020 02/2019 0 0
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng Trung tâm Lâm nghiệp nhiệt đới giai đoạn 2016-2020 03/2019 0 0
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng Trung tâm Lâm nghiệp nhiệt đới giai đoạn 2016-2020 04/2019 150 0
Tổng số:   150 0