Thông tin dự án

Tên dự ánDự án Bảo vệ và phát triển rừng Trung tâm Lâm nghiệp nhiệt đới giai đoạn 2016-2020
Mã dự án220120314
Đơn vị báo cáoTrung tâm lâm nghiệp nhiệt đới
Địa điểm thực hiệnGia Lai
Quyết định phê duyệt0
Ngày phê duyệt 01/01/1980
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2016
Tổng mức đầu tư 50 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng Trung tâm Lâm nghiệp nhiệt đới giai đoạn 2016-2020 01/2019 0 0 13/02/2019
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng Trung tâm Lâm nghiệp nhiệt đới giai đoạn 2016-2020 02/2019 0 0 13/02/2019
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng Trung tâm Lâm nghiệp nhiệt đới giai đoạn 2016-2020 03/2019 0 0 26/03/2019
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng Trung tâm Lâm nghiệp nhiệt đới giai đoạn 2016-2020 04/2019 150 0 23/04/2019
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng Trung tâm Lâm nghiệp nhiệt đới giai đoạn 2016-2020 05/2019 100 260 31/05/2019
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng Trung tâm Lâm nghiệp nhiệt đới giai đoạn 2016-2020 06/2019 100 111 03/07/2019
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng Trung tâm Lâm nghiệp nhiệt đới giai đoạn 2016-2020 07/2019 200 170 19/07/2019
Tổng số:   550 541