Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án đầu tư phương tiện, trang thiết bị, nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng Chi cục Kiểm lâm vùng IV
  Mã dự án7575508
  Đơn vị báo cáoCơ quan kiểm lâm vùng IV
  Địa điểm thực hiệnĐắc Lăk
  Quyết định phê duyệt 5548/QĐ-BNN-TCLN; Ngày phê duyệt 29/12/2017
  Giai đoạn thực hiện 2019 - 2020
  Tổng mức đầu tư 30000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện