Thông tin dự án

Tên dự ánPhát triển giống một số loài cây lâm sản ngoài gỗ phục vụ tái cơ cấu ngành lâm nghiệp giai đoạn 2016-2020
Mã dự án7578340
Đơn vị báo cáoTrung tâm nghiên cứu lâm sản ngoài gỗ
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt4423
Ngày phê duyệt 28/10/2016
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2016
Tổng vốn đầu tư 9800 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện