Thông tin dự án

Tên dự ánPhát triển giống một số loài cây lâm sản ngoài gỗ phục vụ tái cơ cấu ngành lâm nghiệp giai đoạn 2016-2020
Mã dự án7578340
Đơn vị báo cáoTrung tâm nghiên cứu lâm sản ngoài gỗ
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt4423
Ngày phê duyệt 28/10/2016
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2020
Tổng mức đầu tư 15000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Phát triển giống một số loài cây lâm sản ngoài gỗ phục vụ tái cơ cấu ngành lâm nghiệp giai đoạn 2016-2020 01/2019 0 0 22/03/2019
Phát triển giống một số loài cây lâm sản ngoài gỗ phục vụ tái cơ cấu ngành lâm nghiệp giai đoạn 2016-2020 02/2019 0 0 22/03/2019
Phát triển giống một số loài cây lâm sản ngoài gỗ phục vụ tái cơ cấu ngành lâm nghiệp giai đoạn 2016-2020 03/2019 0 0 22/03/2019
Phát triển giống một số loài cây lâm sản ngoài gỗ phục vụ tái cơ cấu ngành lâm nghiệp giai đoạn 2016-2020 04/2019 0 0 23/04/2019
Phát triển giống một số loài cây lâm sản ngoài gỗ phục vụ tái cơ cấu ngành lâm nghiệp giai đoạn 2016-2020 05/2019 0 0 01/07/2019
Phát triển giống một số loài cây lâm sản ngoài gỗ phục vụ tái cơ cấu ngành lâm nghiệp giai đoạn 2016-2020 06/2019 24 24 01/07/2019
Tổng số:   24 24