Thông tin dự án
 • Tên dự ánPhát triển giống một số loài cây lâm sản ngoài gỗ phục vụ tái cơ cấu ngành lâm nghiệp giai đoạn 2016-2020
  Mã dự án7578340
  Đơn vị báo cáoTrung tâm nghiên cứu lâm sản ngoài gỗ
  Địa điểm thực hiệnHà Nội
  Quyết định phê duyệt 4423; Ngày phê duyệt 28/10/2016
  Giai đoạn thực hiện 2016 - 2020
  Tổng mức đầu tư 15000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện