Thông tin dự án

Tên dự ánDự án WB.8 Thủy lợi (Tuyên Quang)
Mã dự án 
Đơn vị báo cáoBan QLDA WB.8 Thủy lợi Tuyên Quang
Địa điểm thực hiệnTuyên Quang
Quyết định phê duyệt4638
Ngày phê duyệt 09/11/2015
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2022
Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án WB.8 Thủy lợi (Tuyên Quang) 01/2019 0 0 06/05/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Tuyên Quang) 02/2019 0 0 19/02/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Tuyên Quang) 03/2019 820 820 11/07/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Tuyên Quang) 04/2019 1380 1380 06/05/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Tuyên Quang) 05/2019 0 0 17/05/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Tuyên Quang) 06/2019 1000 1000 11/07/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Tuyên Quang) 07/2019 0 0 16/07/2019
Tổng số:   3200 3200