Thông tin dự án

Tên dự ánDự án WB.8 Thủy lợi (Tuyên Quang)
Mã dự án 
Đơn vị báo cáoBan QLDA WB.8 Thủy lợi Tuyên Quang
Địa điểm thực hiệnTuyên Quang
Quyết định phê duyệt4638
Ngày phê duyệt 09/11/2015
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2022
Tổng vốn đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Dự án WB.8 Thủy lợi (Tuyên Quang) 01/2019 2025 2025
Dự án WB.8 Thủy lợi (Tuyên Quang) 02/2019 0 0
Dự án WB.8 Thủy lợi (Tuyên Quang) 03/2019 819 819
Dự án WB.8 Thủy lợi (Tuyên Quang) 04/2019 0 0
Tổng số:   2844 2844