Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án WB.8 Thủy lợi (Phú Thọ)
  Mã dự án7596171
  Đơn vị báo cáoBan QLDA WB.8 Thủy lợi Phú Thọ
  Địa điểm thực hiệnPhú Thọ
  Quyết định phê duyệt 437/QĐ-UBND; Ngày phê duyệt 05/03/2020
  Giai đoạn thực hiện 2020 - 2022
  Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện