Thông tin dự án

Tên dự ánDự án WB.8 Thủy lợi (Phú Thọ)
Mã dự án 
Đơn vị báo cáoBan QLDA WB.8 Thủy lợi Phú Thọ
Địa điểm thực hiệnPhú Thọ
Quyết định phê duyệt673/QĐ-UBND
Ngày phê duyệt 24/03/2016
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2022
Tổng vốn đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Dự án WB.8 Thủy lợi (Phú Thọ) 01/2019 1340 0 {0}
Dự án WB.8 Thủy lợi (Phú Thọ) 02/2019 0 0 {0}
Dự án WB.8 Thủy lợi (Phú Thọ) 03/2019 340 1320 {0}
Dự án WB.8 Thủy lợi (Phú Thọ) 04/2019 1195 0 {0}
Tổng số:   2875 1320