Thông tin dự án

Tên dự ánDự án WB.8 Thủy lợi (Phú Thọ)
Mã dự án 
Đơn vị báo cáoBan QLDA WB.8 Thủy lợi Phú Thọ
Địa điểm thực hiệnPhú Thọ
Quyết định phê duyệt673/QĐ-UBND
Ngày phê duyệt 24/03/2016
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2022
Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án WB.8 Thủy lợi (Phú Thọ) 01/2019 1340 0 {0} 16/04/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Phú Thọ) 02/2019 0 0 {0} 08/03/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Phú Thọ) 03/2019 340 1322 {0} 18/07/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Phú Thọ) 04/2019 1195 0 {0} 19/04/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Phú Thọ) 05/2019 1805 0 {0} 17/05/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Phú Thọ) 06/2019 3275 0 {0} 20/06/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Phú Thọ) 07/2019 1530 3899 {0} 23/07/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Phú Thọ) 08/2019 1052 0 {0} 15/08/2019
Tổng số:   10537 5221