Thông tin dự án

Tên dự ánDự án WB.8 Thủy lợi (Phú Thọ)
Mã dự án 
Đơn vị báo cáoBan QLDA WB.8 Thủy lợi Phú Thọ
Địa điểm thực hiệnPhú Thọ
Quyết định phê duyệt673/QĐ-UBND
Ngày phê duyệt 24/03/2016
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2022
Tổng vốn đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện