Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án WB.8 Thủy lợi (Quảng Ninh)
  Mã dự án7615705
  Đơn vị báo cáoBan QLDA WB.8 Thủy lợi Quảng Ninh
  Địa điểm thực hiệnQuảng Ninh
  Quyết định phê duyệt 3969/QĐ-UBND; Ngày phê duyệt 08/10/2018
  Giai đoạn thực hiện 2019 - 2022
  Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án WB.8 Thủy lợi (Quảng Ninh) 01/2022 0 0 16/02/2022
Dự án WB.8 Thủy lợi (Quảng Ninh) 02/2022 0 0 16/02/2022
Dự án WB.8 Thủy lợi (Quảng Ninh) 03/2022 0 0 31/03/2022
Dự án WB.8 Thủy lợi (Quảng Ninh) 04/2022 0 0 18/04/2022
Tổng số:   0 0