Thông tin dự án

Tên dự ánDự án WB.8 Thủy lợi (Quảng Ninh)
Mã dự án7581485
Đơn vị báo cáoBan QLDA WB.8 Thủy lợi Quảng Ninh
Địa điểm thực hiệnQuảng Ninh
Quyết định phê duyệt4638
Ngày phê duyệt 09/11/2015
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2022
Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án WB.8 Thủy lợi (Quảng Ninh) 01/2019 1000 0 05/03/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Quảng Ninh) 02/2019 1500 0 05/03/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Quảng Ninh) 03/2019 1000 0 05/03/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Quảng Ninh) 04/2019 1550 0 11/04/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Quảng Ninh) 05/2019 1150 0 14/05/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Quảng Ninh) 06/2019 0 0 14/06/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Quảng Ninh) 07/2019 52563 52563 19/07/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Quảng Ninh) 08/2019 0 0 16/08/2019
Tổng số:   58763 52563