Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án WB.8 Thủy lợi (Yên Bái)
  Mã dự án7599655
  Đơn vị báo cáoBan QLDA WB.8 Thủy lợi Yên Bái
  Địa điểm thực hiệnYên Bái
  Quyết định phê duyệt 4638; Ngày phê duyệt 09/11/2015
  Giai đoạn thực hiện 2016 - 2022
  Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án WB.8 Thủy lợi (Yên Bái) 01/2020 0 0 24/02/2020
Dự án WB.8 Thủy lợi (Yên Bái) 02/2020 0 0 24/02/2020
Dự án WB.8 Thủy lợi (Yên Bái) 03/2020 12606 21370 31/03/2020
Dự án WB.8 Thủy lợi (Yên Bái) 04/2020 24943 0 15/05/2020
Dự án WB.8 Thủy lợi (Yên Bái) 05/2020 12506 4128 16/06/2020
Dự án WB.8 Thủy lợi (Yên Bái) 06/2020 12506 11906 06/07/2020
Tổng số:   62561 37404