Thông tin dự án

Tên dự ánDự án WB.8 Thủy lợi (Yên Bái)
Mã dự án7599655
Đơn vị báo cáoBan QLDA WB.8 Thủy lợi Yên Bái
Địa điểm thực hiệnYên Bái
Quyết định phê duyệt4638
Ngày phê duyệt 09/11/2015
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2022
Tổng vốn đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Dự án WB.8 Thủy lợi (Yên Bái) 01/2019 893 0
Dự án WB.8 Thủy lợi (Yên Bái) 02/2019 1000 0
Dự án WB.8 Thủy lợi (Yên Bái) 03/2019 376 0
Dự án WB.8 Thủy lợi (Yên Bái) 04/2019 723 2235
Tổng số:   2992 2235