Thông tin dự án

Tên dự ánDự án WB.8 Thủy lợi (Yên Bái)
Mã dự án7599655
Đơn vị báo cáoBan QLDA WB.8 Thủy lợi Yên Bái
Địa điểm thực hiệnYên Bái
Quyết định phê duyệt4638
Ngày phê duyệt 09/11/2015
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2022
Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án WB.8 Thủy lợi (Yên Bái) 01/2019 893 0 14/05/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Yên Bái) 02/2019 1000 0 14/05/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Yên Bái) 03/2019 376 0 14/05/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Yên Bái) 04/2019 376 2235 14/05/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Yên Bái) 05/2019 58 0 14/05/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Yên Bái) 06/2019 710 0 12/06/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Yên Bái) 07/2019 695 0 09/10/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Yên Bái) 08/2019 1004 1668 09/10/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Yên Bái) 09/2019 1004 0 09/10/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Yên Bái) 10/2019 59 3590 14/11/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Yên Bái) 11/2019 58 0 14/11/2019
Tổng số:   6233 7493