Thông tin dự án

Tên dự ánDự án WB.8 Thủy lợi (Hà Giang)
Mã dự án 
Đơn vị báo cáoBan QLDA WB.8 Thủy lợi Hà Giang
Địa điểm thực hiệnHà Giang
Quyết định phê duyệt2171
Ngày phê duyệt 17/10/2018
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2022
Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án WB.8 Thủy lợi (Hà Giang) 01/2019 0 0 11/03/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Hà Giang) 02/2019 0 0 11/03/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Hà Giang) 03/2019 0 0 11/03/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Hà Giang) 04/2019 0 0 23/04/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Hà Giang) 05/2019 0 0 23/05/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Hà Giang) 06/2019 0 0 20/06/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Hà Giang) 07/2019 0 0 19/07/2019
Tổng số:   0 0