Thông tin dự án

Tên dự ánDự án WB.8 Thủy lợi (Lào Cai)
Mã dự án7613121
Đơn vị báo cáoBan QLDA WB.8 Thủy lợi Lào Cai
Địa điểm thực hiệnLào Cai
Quyết định phê duyệt4638
Ngày phê duyệt 09/11/2015
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2022
Tổng vốn đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Dự án WB.8 Thủy lợi (Lào Cai) 01/2019 2108 2108
Dự án WB.8 Thủy lợi (Lào Cai) 02/2019 0 0
Dự án WB.8 Thủy lợi (Lào Cai) 03/2019 618 0
Dự án WB.8 Thủy lợi (Lào Cai) 04/2019 0 619
Tổng số:   2726 2727