Thông tin dự án

Tên dự ánDự án WB.8 Thủy lợi (Lào Cai)
Mã dự án7613121
Đơn vị báo cáoBan QLDA WB.8 Thủy lợi Lào Cai
Địa điểm thực hiệnLào Cai
Quyết định phê duyệt4638
Ngày phê duyệt 09/11/2015
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2022
Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án WB.8 Thủy lợi (Lào Cai) 01/2019 0 0 06/05/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Lào Cai) 02/2019 0 0 20/02/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Lào Cai) 03/2019 619 0 06/05/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Lào Cai) 04/2019 0 619 16/04/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Lào Cai) 05/2019 0 0 06/05/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Lào Cai) 06/2019 220 220 24/06/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Lào Cai) 07/2019 77 77 22/07/2019
Tổng số:   916 916