Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án WB.8 Thủy lợi (Bắc Kạn)
  Mã dự án 
  Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn
  Địa điểm thực hiệnBắc Kạn
  Quyết định phê duyệt 451/QĐ-UBND; Ngày phê duyệt 19/03/2020
  Giai đoạn thực hiện 2016 - 2022
  Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án WB.8 Thủy lợi (Bắc Kạn) 01/2022 0 0 16/03/2022
Dự án WB.8 Thủy lợi (Bắc Kạn) 02/2022 0 0 16/03/2022
Dự án WB.8 Thủy lợi (Bắc Kạn) 03/2022 0 0 16/03/2022
Dự án WB.8 Thủy lợi (Bắc Kạn) 04/2022 0 0 12/06/2022
Dự án WB.8 Thủy lợi (Bắc Kạn) 05/2022 0 0 12/06/2022
Dự án WB.8 Thủy lợi (Bắc Kạn) 06/2022 0 0 21/06/2022
Tổng số:   0 0