Thông tin dự án

Tên dự ánDự án WB.8 Thủy lợi (Bắc Kạn)
Mã dự án 
Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn
Địa điểm thực hiệnBắc Kạn
Quyết định phê duyệt4638
Ngày phê duyệt 09/11/2015
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2022
Tổng vốn đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Dự án WB.8 Thủy lợi (Bắc Kạn) 01/2019 0 0
Dự án WB.8 Thủy lợi (Bắc Kạn) 02/2019 0 0
Dự án WB.8 Thủy lợi (Bắc Kạn) 03/2019 0 0
Dự án WB.8 Thủy lợi (Bắc Kạn) 04/2019 8 8
Tổng số:   8 8