Thông tin dự án

Tên dự ánDự án WB.8 Thủy lợi (Thái Nguyên)
Mã dự án7606198
Đơn vị báo cáoBan QLDA WB.8 Thủy lợi Thái Nguyên
Địa điểm thực hiệnThái Nguyên
Quyết định phê duyệt4638
Ngày phê duyệt 09/11/2015
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2022
Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án WB.8 Thủy lợi (Thái Nguyên) 01/2019 52 0 25/06/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Thái Nguyên) 02/2019 789 0 25/06/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Thái Nguyên) 03/2019 3164 759 25/06/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Thái Nguyên) 04/2019 1005 869 25/06/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Thái Nguyên) 05/2019 379 0 25/06/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Thái Nguyên) 06/2019 377 352 25/06/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Thái Nguyên) 07/2019 0 0 21/07/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Thái Nguyên) 08/2019 0 0 14/08/2019
Tổng số:   5766 1980