Thông tin dự án

Tên dự ánDự án WB.8 Thủy lợi (Sơn La)
Mã dự án7568037
Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Sơn La
Địa điểm thực hiệnSơn La
Quyết định phê duyệt2785/QĐ-UBND
Ngày phê duyệt 30/10/2017
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2020
Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án WB.8 Thủy lợi (Sơn La) 01/2019 0 0 18/02/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Sơn La) 02/2019 0 0 26/02/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Sơn La) 03/2019 0 0 12/03/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Sơn La) 04/2019 0 160 23/04/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Sơn La) 05/2019 0 0 15/05/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Sơn La) 06/2019 0 11765 17/06/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Sơn La) 07/2019 0 0 15/07/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Sơn La) 08/2019 0 723 15/08/2019
Tổng số:   0 12648