Thông tin dự án

Tên dự ánDự án WB.8 Thủy lợi (Bắc Giang)
Mã dự án7579497
Đơn vị báo cáoBan QLDA WB.8 Thủy lợi Bắc Giang
Địa điểm thực hiệnBắc Giang
Quyết định phê duyệt4638
Ngày phê duyệt 09/11/2015
Giai đoạn thực hiện 2018 - 2022
Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án WB.8 Thủy lợi (Bắc Giang) 01/2019 0 0 12/02/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Bắc Giang) 02/2019 0 0 12/02/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Bắc Giang) 03/2019 0 0 11/03/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Bắc Giang) 04/2019 0 600 17/04/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Bắc Giang) 05/2019 0 0 09/05/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Bắc Giang) 06/2019 0 5173 11/06/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Bắc Giang) 07/2019 0 0 08/07/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Bắc Giang) 08/2019 0 0 01/08/2019
Tổng số:   0 5773