Thông tin dự án

Tên dự ánDự án WB.8 Thủy lợi (Vĩnh Phúc)
Mã dự án7562131
Đơn vị báo cáoBan QLDA Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Phúc
Địa điểm thực hiệnVĩnh Phúc
Quyết định phê duyệt924/QĐ-UBND
Ngày phê duyệt 23/04/2018
Giai đoạn thực hiện 2018 - 2022
Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án WB.8 Thủy lợi (Vĩnh Phúc) 01/2019 0 0 05/03/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Vĩnh Phúc) 02/2019 13947 0 05/03/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Vĩnh Phúc) 03/2019 2790 0 22/03/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Vĩnh Phúc) 04/2019 5000 370 23/04/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Vĩnh Phúc) 05/2019 5500 0 23/05/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Vĩnh Phúc) 06/2019 5000 824 20/06/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Vĩnh Phúc) 07/2019 6500 5980 23/07/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Vĩnh Phúc) 08/2019 5831 15568 22/08/2019
Tổng số:   44568 22742