Thông tin dự án

Tên dự ánDự án WB.8 Thủy lợi (Vĩnh Phúc)
Mã dự án7562131
Đơn vị báo cáoBan QLDA Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Phúc
Địa điểm thực hiệnVĩnh Phúc
Quyết định phê duyệt924/QĐ-UBND
Ngày phê duyệt 23/04/2018
Giai đoạn thực hiện 2018 - 2022
Tổng vốn đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Dự án WB.8 Thủy lợi (Vĩnh Phúc) 01/2019 0 0
Dự án WB.8 Thủy lợi (Vĩnh Phúc) 02/2019 13947 0
Dự án WB.8 Thủy lợi (Vĩnh Phúc) 03/2019 2790 0
Dự án WB.8 Thủy lợi (Vĩnh Phúc) 04/2019 5000 370
Tổng số:   21737 370