Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án WB.8 Thủy lợi (Vĩnh Phúc)
  Mã dự án7562131
  Đơn vị báo cáoBan QLDA Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Phúc
  Địa điểm thực hiệnVĩnh Phúc
  Quyết định phê duyệt 924/QĐ-UBND; Ngày phê duyệt 23/04/2018
  Giai đoạn thực hiện 2018 - 2022
  Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án WB.8 Thủy lợi (Vĩnh Phúc) 01/2022 3200 0 28/04/2022
Dự án WB.8 Thủy lợi (Vĩnh Phúc) 02/2022 1150 0 28/04/2022
Dự án WB.8 Thủy lợi (Vĩnh Phúc) 03/2022 1250 6712 28/04/2022
Dự án WB.8 Thủy lợi (Vĩnh Phúc) 04/2022 4100 0 28/04/2022
Dự án WB.8 Thủy lợi (Vĩnh Phúc) 05/2022 2000 9280 30/05/2022
Tổng số:   11700 15992