Thông tin dự án

Tên dự ánDự án WB.8 Thủy lợi (Hải Dương)
Mã dự án 
Đơn vị báo cáoBan QLDA công trình nông nghiệp và PTNT Hải Dương
Địa điểm thực hiệnHải Dương
Quyết định phê duyệt4638
Ngày phê duyệt 09/11/2015
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2022
Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án WB.8 Thủy lợi (Hải Dương) 01/2019 0 0 25/03/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Hải Dương) 02/2019 0 0 25/03/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Hải Dương) 03/2019 0 0 25/03/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Hải Dương) 04/2019 0 0 {0} 21/06/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Hải Dương) 05/2019 0 0 21/06/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Hải Dương) 06/2019 0 0 21/06/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Hải Dương) 07/2019 0 0 23/07/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Hải Dương) 08/2019 0 0 23/08/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Hải Dương) 09/2019 0 0 25/09/2019
Tổng số:   0 0