Thông tin dự án

Tên dự ánDự án WB.8 Thủy lợi (Quảng Bình)
Mã dự án 
Đơn vị báo cáoBan QLDA WB.8 Thủy lợi Quảng Bình
Địa điểm thực hiệnQuảng Bình
Quyết định phê duyệt811/QĐ-UBND
Ngày phê duyệt 24/03/2016
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2022
Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án WB.8 Thủy lợi (Quảng Bình) 01/2019 0 0 12/02/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Quảng Bình) 02/2019 1000 0 12/02/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Quảng Bình) 03/2019 6584 1142 15/03/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Quảng Bình) 04/2019 4154 0 10/04/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Quảng Bình) 05/2019 4754 0 15/05/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Quảng Bình) 06/2019 3300 4745 03/07/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Quảng Bình) 07/2019 2195 1569 03/07/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Quảng Bình) 08/2019 4574 6642 08/08/2019
Tổng số:   26561 14098