Thông tin dự án

Tên dự ánDự án WB.8 Thủy lợi (Quảng Bình)
Mã dự án 
Đơn vị báo cáoBan QLDA WB.8 Thủy lợi Quảng Bình
Địa điểm thực hiệnQuảng Bình
Quyết định phê duyệt811/QĐ-UBND
Ngày phê duyệt 24/03/2016
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2022
Tổng vốn đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Dự án WB.8 Thủy lợi (Quảng Bình) 01/2019 0 0
Dự án WB.8 Thủy lợi (Quảng Bình) 02/2019 1000 0
Dự án WB.8 Thủy lợi (Quảng Bình) 03/2019 6584 1142
Dự án WB.8 Thủy lợi (Quảng Bình) 04/2019 4154 0
Tổng số:   11738 1142