Thông tin dự án

Tên dự ánDự án WB.8 Thủy lợi (Quảng Ngãi)
Mã dự án7596668; 7628188
Đơn vị báo cáoBan QLDA WB.8 Thủy lợi Quảng Ngãi
Địa điểm thực hiệnQuảng Ngãi
Quyết định phê duyệt546
Ngày phê duyệt 04/04/2016
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2018
Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án WB.8 Thủy lợi (Quảng Ngãi) 01/2019 0 0 {0} 14/02/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Quảng Ngãi) 02/2019 0 0 22/03/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Quảng Ngãi) 03/2019 0 0 22/03/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Quảng Ngãi) 04/2019 28789 28789 {0} 14/05/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Quảng Ngãi) 05/2019 0 0 17/06/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Quảng Ngãi) 06/2019 8773 8773 15/07/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Quảng Ngãi) 07/2019 491 490 12/08/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Quảng Ngãi) 08/2019 0 0 12/08/2019
Tổng số:   38053 38052