Thông tin dự án

Tên dự ánDự án WB.8 Thủy lợi (Bình Định)
Mã dự án 
Đơn vị báo cáoBan QLDA PTNTTHCTMT tỉnh Bình Định
Địa điểm thực hiệnBình Định
Quyết định phê duyệt4638
Ngày phê duyệt 09/11/2015
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2022
Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án WB.8 Thủy lợi (Bình Định) 01/2019 14085 14085 17/04/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Bình Định) 02/2019 0 0 05/03/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Bình Định) 03/2019 0 0 05/03/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Bình Định) 04/2019 2698 2698 17/04/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Bình Định) 05/2019 1856 1856 18/05/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Bình Định) 06/2019 6395 6395 24/06/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Bình Định) 07/2019 13886 13886 25/07/2019
Tổng số:   38920 38920