Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án WB.8 Thủy lợi (Bình Thuận)
  Mã dự án5749-VN
  Đơn vị báo cáoBan QLDA WB.8 Thủy lợi Bình Thuận
  Địa điểm thực hiệnBình Thuận
  Quyết định phê duyệt 4638; Ngày phê duyệt 09/11/2015
  Giai đoạn thực hiện 2016 - 2022
  Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện