Thông tin dự án

Tên dự ánDự án WB.8 Thủy lợi (Bình Thuận)
Mã dự án5749-VN
Đơn vị báo cáoBan QLDA WB.8 Thủy lợi Bình Thuận
Địa điểm thực hiệnBình Thuận
Quyết định phê duyệt4638
Ngày phê duyệt 09/11/2015
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2022
Tổng vốn đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện