Thông tin dự án

Tên dự ánDự án WB.8 Thủy lợi (Bình Thuận)
Mã dự án5749-VN
Đơn vị báo cáoBan QLDA WB.8 Thủy lợi Bình Thuận
Địa điểm thực hiệnBình Thuận
Quyết định phê duyệt4638
Ngày phê duyệt 09/11/2015
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2022
Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án WB.8 Thủy lợi (Bình Thuận) 01/2019 0 0 26/03/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Bình Thuận) 02/2019 0 0 26/03/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Bình Thuận) 03/2019 0 0 25/03/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Bình Thuận) 04/2019 0 0 05/06/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Bình Thuận) 05/2019 203 320 05/06/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Bình Thuận) 06/2019 39 17644 23/09/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Bình Thuận) 07/2019 50 2246 23/09/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Bình Thuận) 08/2019 38 19494 29/11/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Bình Thuận) 09/2019 38 0 23/09/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Bình Thuận) 10/2019 31 0 29/11/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Bình Thuận) 11/2019 31 0 29/11/2019
Tổng số:   430 39704