Thông tin dự án

Tên dự ánDự án WB.8 Thủy lợi (Nghệ An)
Mã dự án 
Đơn vị báo cáoBan QLDA WB.8 Thủy lợi Nghệ An
Địa điểm thực hiệnNghệ An
Quyết định phê duyệt4638
Ngày phê duyệt 09/11/2015
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2022
Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án WB.8 Thủy lợi (Nghệ An) 01/2019 895 1311 26/03/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Nghệ An) 02/2019 494 494 20/02/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Nghệ An) 03/2019 5326 5246 26/03/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Nghệ An) 04/2019 3916 3768 17/04/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Nghệ An) 05/2019 0 0 22/05/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Nghệ An) 06/2019 3652 2751 20/08/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Nghệ An) 07/2019 18755 37818 20/08/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Nghệ An) 08/2019 0 731 20/08/2019
Tổng số:   33038 52119