Thông tin dự án

Tên dự ánDự án WB.8 Thủy lợi (Nghệ An)
Mã dự án 
Đơn vị báo cáoBan QLDA WB.8 Thủy lợi Nghệ An
Địa điểm thực hiệnNghệ An
Quyết định phê duyệt4638
Ngày phê duyệt 09/11/2015
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2022
Tổng vốn đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Dự án WB.8 Thủy lợi (Nghệ An) 01/2019 895 1311
Dự án WB.8 Thủy lợi (Nghệ An) 02/2019 494 494
Dự án WB.8 Thủy lợi (Nghệ An) 03/2019 5326 5246
Dự án WB.8 Thủy lợi (Nghệ An) 04/2019 3916 3768
Tổng số:   10631 10819