Thông tin dự án

Tên dự ánDự án WB.8 Thủy lợi (Quảng Trị)
Mã dự án765.4883
Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng NN và PTNT Quảng Trị
Địa điểm thực hiệnQuảng Trị
Quyết định phê duyệt1241
Ngày phê duyệt 06/06/2018
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2022
Tổng vốn đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Dự án WB.8 Thủy lợi (Quảng Trị) 01/2019 0 0
Dự án WB.8 Thủy lợi (Quảng Trị) 02/2019 0 0
Dự án WB.8 Thủy lợi (Quảng Trị) 03/2019 0 0
Dự án WB.8 Thủy lợi (Quảng Trị) 04/2019 0 0
Tổng số:   0 0