Thông tin dự án

Tên dự ánDự án WB.8 Thủy lợi (Thừa Thiên - Huế)
Mã dự án7588778
Đơn vị báo cáoBan đầu tư và xây dựng Nông nghiệp và PTNT TT Huế
Địa điểm thực hiệnThừa Thiên Huế
Quyết định phê duyệt2118
Ngày phê duyệt 25/09/2018
Giai đoạn thực hiện 2019 - 2022
Tổng vốn đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện