Thông tin dự án

Tên dự ánDự án WB.8 Thủy lợi (Thừa Thiên - Huế)
Mã dự án7588778
Đơn vị báo cáoBan đầu tư và xây dựng Nông nghiệp và PTNT TT Huế
Địa điểm thực hiệnThừa Thiên Huế
Quyết định phê duyệt2118
Ngày phê duyệt 25/09/2018
Giai đoạn thực hiện 2019 - 2022
Tổng vốn đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Dự án WB.8 Thủy lợi (Thừa Thiên - Huế) 01/2019 2070 0
Dự án WB.8 Thủy lợi (Thừa Thiên - Huế) 02/2019 370 0
Dự án WB.8 Thủy lợi (Thừa Thiên - Huế) 03/2019 1050 0
Dự án WB.8 Thủy lợi (Thừa Thiên - Huế) 04/2019 800 314
Tổng số:   4290 314