Thông tin dự án

Tên dự ánDự án WB.8 Thủy lợi (Thừa Thiên - Huế)
Mã dự án7588778
Đơn vị báo cáoBan đầu tư và xây dựng Nông nghiệp và PTNT TT Huế
Địa điểm thực hiệnThừa Thiên Huế
Quyết định phê duyệt2118
Ngày phê duyệt 25/09/2018
Giai đoạn thực hiện 2019 - 2022
Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án WB.8 Thủy lợi (Thừa Thiên - Huế) 01/2019 2070 0 12/03/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Thừa Thiên - Huế) 02/2019 370 0 12/03/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Thừa Thiên - Huế) 03/2019 1050 0 23/03/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Thừa Thiên - Huế) 04/2019 800 314 23/04/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Thừa Thiên - Huế) 05/2019 150 0 21/05/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Thừa Thiên - Huế) 06/2019 200 913 03/07/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Thừa Thiên - Huế) 07/2019 300 718 22/07/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Thừa Thiên - Huế) 08/2019 400 0 20/08/2019
Tổng số:   5340 1945