Thông tin dự án

Tên dự ánDự án WB.8 Thủy lợi (Quảng Nam)
Mã dự án 
Đơn vị báo cáoBan QLDA Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam
Địa điểm thực hiệnQuảng Nam
Quyết định phê duyệt4638
Ngày phê duyệt 09/11/2015
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2022
Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án WB.8 Thủy lợi (Quảng Nam) 01/2019 0 0 18/02/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Quảng Nam) 02/2019 0 0 18/02/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Quảng Nam) 03/2019 0 0 21/03/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Quảng Nam) 04/2019 0 0 23/04/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Quảng Nam) 05/2019 0 0 22/05/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Quảng Nam) 06/2019 0 560 21/06/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Quảng Nam) 07/2019 11679 2432 23/07/2019
Tổng số:   11679 2992