Thông tin dự án

Tên dự ánDự án WB.8 Thủy lợi (Khánh Hòa)
Mã dự án3026829
Đơn vị báo cáoBan QLDA WB.8 Thủy lợi Khánh Hòa
Địa điểm thực hiệnKhánh Hòa
Quyết định phê duyệt1808
Ngày phê duyệt 22/06/2018
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2022
Tổng vốn đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện