Thông tin dự án

Tên dự ánDự án WB.8 Thủy lợi (Kon Tum)
Mã dự án 
Đơn vị báo cáoBan quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh Kon Tum
Địa điểm thực hiệnKon Tum
Quyết định phê duyệt786/QĐ-UBND
Ngày phê duyệt 30/07/2018
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2022
Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án WB.8 Thủy lợi (Kon Tum) 01/2019 2094 460 19/02/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Kon Tum) 02/2019 1616 0 19/02/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Kon Tum) 03/2019 0 0 21/03/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Kon Tum) 04/2019 18 789 22/04/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Kon Tum) 05/2019 150 1076 17/05/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Kon Tum) 06/2019 926 28 19/06/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Kon Tum) 07/2019 437 219 19/07/2019
Tổng số:   5241 2572