Thông tin dự án

Tên dự ánDự án WB.8 Thủy lợi (Kon Tum)
Mã dự án 
Đơn vị báo cáoBan quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh Kon Tum
Địa điểm thực hiệnKon Tum
Quyết định phê duyệt786/QĐ-UBND
Ngày phê duyệt 30/07/2018
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2022
Tổng vốn đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện