Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án WB.8 Thủy lợi (Đăk Lăk)
  Mã dự án 
  Đơn vị báo cáoBan QLDA WB.8 Thủy lợi Đăk Lăk
  Địa điểm thực hiệnĐắc Lăk
  Quyết định phê duyệt 4638; Ngày phê duyệt 09/11/2015
  Giai đoạn thực hiện 2016 - 2022
  Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện