Thông tin dự án

Tên dự ánDự án WB.8 Thủy lợi (Đăk Nông)
Mã dự án7593791
Đơn vị báo cáoBan QLDA WB.8 Thủy lợi Đăk Nông
Địa điểm thực hiệnĐắc Nông
Quyết định phê duyệt873/QĐ-UBND
Ngày phê duyệt 06/06/2018
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2022
Tổng vốn đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Dự án WB.8 Thủy lợi (Đăk Nông) 01/2019 40 0
Dự án WB.8 Thủy lợi (Đăk Nông) 02/2019 40 0
Dự án WB.8 Thủy lợi (Đăk Nông) 03/2019 40 0
Dự án WB.8 Thủy lợi (Đăk Nông) 04/2019 0 0
Tổng số:   120 0