Thông tin dự án

Tên dự ánDự án KFW10 (ban TW)
Mã dự án201397504
Đơn vị báo cáoBan QLDA KFW10 (ban TW)
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt5252/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 09/12/2014
Giai đoạn thực hiện 2014 - 2020
Tổng mức đầu tư 224000 triệu đồng






Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án KFW10 (ban TW) 01/2019 217 217 26/02/2019
Dự án KFW10 (ban TW) 02/2019 363 363 21/05/2019
Dự án KFW10 (ban TW) 03/2019 212 212 21/03/2019
Dự án KFW10 (ban TW) 04/2019 215 215 24/04/2019
Dự án KFW10 (ban TW) 05/2019 185 185 21/05/2019
Dự án KFW10 (ban TW) 06/2019 280 280 20/06/2019
Dự án KFW10 (ban TW) 07/2019 1330 1330 22/07/2019
Dự án KFW10 (ban TW) 08/2019 398 398 21/08/2019
Tổng số:   3200 3200