Thông tin dự án

Tên dự ánDự án KFW10 (ban TW)
Mã dự án201397504
Đơn vị báo cáoBan QLDA KFW10 (ban TW)
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt5252/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 09/12/2014
Giai đoạn thực hiện 2014 - 2020
Tổng vốn đầu tư 224000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện