Thông tin dự án

Tên dự ánDự án KFW10 tỉnh KonTum
Mã dự án7518714
Đơn vị báo cáoBan QLDA KFW10 Kon Tum
Địa điểm thực hiệnKon Tum
Quyết định phê duyệt5252/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 09/12/2014
Giai đoạn thực hiện 2014 - 2020
Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án KFW10 tỉnh KonTum 01/2019 289 289 18/02/2019
Dự án KFW10 tỉnh KonTum 02/2019 0 0 20/02/2019
Dự án KFW10 tỉnh KonTum 03/2019 895 895 20/03/2019
Dự án KFW10 tỉnh KonTum 04/2019 268 268 18/04/2019
Dự án KFW10 tỉnh KonTum 05/2019 454 454 17/05/2019
Dự án KFW10 tỉnh KonTum 06/2019 333 333 20/06/2019
Dự án KFW10 tỉnh KonTum 07/2019 369 369 22/07/2019
Tổng số:   2608 2608