Thông tin dự án

Tên dự ánDự án KFW10 tỉnh KonTum
Mã dự án7518714
Đơn vị báo cáoBan QLDA KFW10 Kon Tum
Địa điểm thực hiệnKon Tum
Quyết định phê duyệt5252/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 09/12/2014
Giai đoạn thực hiện 2014 - 2020
Tổng vốn đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Dự án KFW10 tỉnh KonTum 01/2019 289 289
Dự án KFW10 tỉnh KonTum 02/2019 0 0
Dự án KFW10 tỉnh KonTum 03/2019 895 895
Dự án KFW10 tỉnh KonTum 04/2019 268 268
Tổng số:   1452 1452