Thông tin dự án

Tên dự ánDự án KFW10 tỉnh Gia Lai
Mã dự án 
Đơn vị báo cáoBan QLDA KFW10 Gia Lai
Địa điểm thực hiệnGia Lai
Quyết định phê duyệt5252/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 09/12/2014
Giai đoạn thực hiện 2014 - 2020
Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án KFW10 tỉnh Gia Lai 01/2019 389 389 19/02/2019
Dự án KFW10 tỉnh Gia Lai 02/2019 159 159 19/02/2019
Dự án KFW10 tỉnh Gia Lai 03/2019 211 211 20/03/2019
Dự án KFW10 tỉnh Gia Lai 04/2019 228 228 19/04/2019
Dự án KFW10 tỉnh Gia Lai 05/2019 278 278 02/07/2019
Dự án KFW10 tỉnh Gia Lai 06/2019 261 261 02/07/2019
Dự án KFW10 tỉnh Gia Lai 07/2019 162 162 23/07/2019
Dự án KFW10 tỉnh Gia Lai 08/2019 291 291 20/08/2019
Tổng số:   1979 1979